-

Вітаємо Вас, на нашому сайті

Шановні друзі !

Всеукраїнська громадська організація «Гільдія Професійних Внутрішніх Аудиторів України» організована за ініціативи громадян України (без допомоги іноземних або вітчизняних спонсорів) з метою створення умов для запровадження у вітчизняному управлінні, особливо корпоративному, професійного внутрішнього аудиту у відповідності з сучасними світовими вимогами та стандартами якості аудиторських послуг. Свідоцтво про реєстрацію Мін’юсту України від 04 травня 2006 р. № 2444.

Основні напрямки роботи Гільдії:

• Впровадження стандартів (у т.ч. і міжнародних) внутрішнього аудиту та Кодексу професійної етики в роботу вітчизняних фахівців системи контролю з урахуванням особливостей законодавства України;
• Сприяння сертифікації рівня знань внутрішніх аудиторів та запровадження постійно діючої системи підвищення кваліфікації;
• Ознайомлення внутрішніх аудиторів України з зарубіжним досвідом колег по фаху;
• Захист професійних інтересів внутрішніх аудиторів перед роботодавцями та лобіювання інтересів фаху в органах влади.

Гільдія, для виконання своєї місії у українському бізнес-середовищі планує здійснювати наступні заходи:

- Організовувати зустріч внутрішніх аудиторів з представниками регуляторних органів з питань внутрішнього контролю (аудиту), корпоративних відносин, права, управління, обліку та оподаткування, тощо, на ринку фінансових послуг, цінних паперів, в бізнесі цілому.
- Організовувати навчання (перепідготовку, підготовку) практикуючих внутрішніх аудиторів з питань організації та методики їх повсякденної роботи, визначення ризиків, забезпечення безпеки бізнесу, психології взаємовідносин з керівними органами та виконавчим персоналом або акціонерами ( власниками); шахрайства та рейдерства, визначення загроз безпеки бізнесу, тощо.
- Проводити наукові та науково-практичні семінари та конференції з актуальних питань внутрішнього аудиту та його вітчизняної та зарубіжної практики.
- Сертифікувати рівень професійних знань своїх членів з питань теорії та практики внутрішнього аудиту.
- Здійснювати обмін професійним досвідом між колегами в Україні та з колегами з закордону.
- Створити можливість постійного інформаційного обміну між членами ліги, базу професійних знань, вести Всеукраїнський реєстр професійних внутрішніх аудиторів.
- Розвивати наукові дослідження в галузі внутрішнього контролю та аудиту у відповідностями до викликів часу.
- Запровадити систему безперервного вдосконалення професійних знань практиків внутрішнього аудиту.

Членом Гільдії може стати громадянин України, який: має вищу освіту, безперервний стаж роботи не менше 3 років на посадах: внутрішнього аудитора, ревізора, фінансового контролера, аналітика, аудитора, податкового інспектора, головного бухгалтера або його заступника, викладача (при наявності вченого звання або ступеня), юриста, управлінського працівника вищого рівня, фахівця з внутрішньої безпеки, ñлідчого системи МВС, СБУ або Прокуратури.

Права та обов’язки члена Гільдії аналогічні будь яким іншим в громадських організаціях. Член ГПВАУ може бути членом інших професійних об’єднань.