-

Теріторіальні відділи
Затверджено на 2-му з’їзді ГПВАУ
24 листопада 2006  року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ
 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГІЛЬДІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ


Вступ.

У відповідності з розділом 5 Статуту, основою Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України (надалі по тексту – ГПВАУ) є місцеві осередки. Місцеві осередки  ведуть особистий облік членів ГПВАУ та здійснюють організаційне, фінансове, методичне та інформаційне забезпечення роботи ГПВАУ в регіоні.
В своїй роботі місцеві осередки керуються чинним законодавством України, статутом ГПВАУ, Положенням про місцевий осередок.

1. Назва та статус місцевого осередку.

1.1.    Місцевий осередок ГПВАУ є його регіональним відділенням і має назву: “Регіональне відділення ГПВАУ –(Назва регіону) Гільдія професійних внутрішніх аудиторів”.

Наприклад: "Регіональне відділення ГПВАУ – Кримська Гільдія  професійних внутрішніх аудиторів”, або “ Регіональне відділення ГПВАУ – Запорізька Гільдія  професійних внутрішніх аудиторів ”.

1.2.    Місцевий осередок може бути юридичною особою або без права юридичної особи. Вибір форми легалізації залежить від рішення зборів членів осередку та його затвердження Вищою Радою ГПВАУ.

1.3.    Місцевий осередок в разі легалізації його як юридичної особи має свій банківський рахунок, печатку з повною назвою “Регіональне відділення Гільдії Професійних Внутрішніх Аудиторів України - (Назва регіону) Гільдія професійних внутрішніх аудиторів”.

2. Органи управління місцевим осередком.

2.1.    Вищим органом управління місцевим осередком є збори його членів, що проводяться не менше ніж один раз на рік.

2.2.    Поточну діяльність здійснює Рада, яку очолює Голова Ради, який має представницькі та розпорядчо-господарські  функції. До складу Ради входять: Голова, заступник Голови та Секретар, які мають виконавчі  функції.

2.3.    За рішеннями зборів членів місцевого осередку Рада  може працювати або на добровільних засадах, або за плату (в залежності від фінансового стану осередку). Оплата праці членів Ради допускається в разі реєстрації осередку як юридичної особи.

2.4.    Члени Ради (окремо Голова, заступник,  секретар) обираються на зборах терміном на 3 роки персональним закритим голосуванням. Обраними вважаються ті члени, які набрали більше 2/3  присутніх на зборах членів осередку ГПВАУ.

2.5.    Рада підзвітна Вищий Раді ГПВАУ та впроваджує політику та  директиви Вищої Ради, з’їзду ГПВАУ. Рада щорічно  на зборах осередку звітує перед її членами про результати роботи осередку та  персонально членів Ради.

3. Мета  та завдання діяльності.

3.1.    Головна мета та завдання роботи місцевого осередку визначаються  Статутом ГПВАУ, а саме  п. 2.2. та 2.3.

3.2.    До завдань осередку відносяться :

            §    Рекламно інформаційна діяльність по пропаганді професійного внутрішнього аудиту,
                  просвітницька та навчальна діяльність;

            §    Залучення фахівців до лав ГПВАУ та облік членів регіонального осередку;

            §    Контроль за професійною етикою членів ГПВАУ, сплатою членських внесків, виконання
                  поставлених  завдань;

            §    Заходи щодо захисту членів ГПВАУ (корпоративна підтримка) в разі конфліктів інтересів з
                  третіми особами, роботодавцями тощо;

            §    Постійне інформування членів ГПВАУ з питань їхньої професії;

            §    Організація сертифікації, підвищення кваліфікації членів ГПВАУ та інших зацікавлених у
                  внутрішньому аудиті  фізичних або юридичних осіб;

            §    Активне позиціювання  ГПВАУ в громадському житті регіону, особливо в випадках соціально
                  важливих та актуальних для населення, бізнесу, управлінських працівників, тощо;

            §    Активна співпраця в рамках Статуту ГПВАУ з представниками інших контролюючих органів
                  (ДКРС, Рахункова Палата, фіскальні та наглядові державні органи, тощо) незалежно від форм
                  власності, з питань підвищення кваліфікації, сертифікації, розробки та впровадження систем
                  внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в практику управлінської діяльності.

            §    Забезпечення участі представників регіону у заходах та проектах Вищої Ради ГПВАУ.

4. Фінанси місцевого осередку.

4.1.    Місцевий осередок може мати фінансові надходження з різних джерел, не заборонених чинним законодавством та Статутом ГПВАУ.

4.2.    50% від отриманих членських внесків, благодійної допомоги, спонсорських та інших коштів, перераховуються до Вищої Ради ГПВАУ у розмірі встановленої з’їздом ГПВАУ річної суми.

4.3.    Місцевий осередок також може отримувати кошти від Вищої Ради ГПВАУ на фінансування коревих проектів або заходів, кошторис яких узгоджено з Вищою Радою.

4.4.    В ході надання інформаційних, консультаційних або інших послуг згідно Статуту ГПВАУ, осередок повинен забезпечити знижку для членів ГПВАУ у розмірі не менше ніж 50% від вартості таких послуг.

5. Місцеві осередки можуть утворювати більш крупні осередки міжрегіонального характеру за узгодженням з Вищою Радою ГПВАУ.

6. Створення та припинення роботи місцевого осередку регламентується Статутом ГПВАУ.

 
Стандарти
 
ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ризики, досвід та перспективи розвитку
ВГПО «Гільдія Професійних Внутрішніх Аудиторів України», та Національний Університет «Львівська Політехніка»
за участі Львівського територіальне відділення  «Спілки Аудиторів України», Західного регіонального Представництва Аудиторської Палати України

Проводять 29-30 травня 2009 року  у м. Львові Міжрегіональний науково-практичний  семінар

«ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ризики, досвід та перспективи розвитку»

 
Семінари та Практикуми

Програма дій та План заходів ГПВАУ на 2008 рік.
 
Основні напрямки дій:

-    Впровадження сертифікації внутрішніх аудиторів державного та приватного секторів економіки;

-    Розробка та впровадження  Стандартів Внутрішнього Аудиту (на базі міжнародних стандартів) та Кодексу
     професійної етики ГПВАУ;

-    Налагодження контактів з закордонними професійними об’єднаннями внутрішніх аудиторів;

-    Сприяння професійній освіті та підвищенню кваліфікації внутрішніх аудиторів України.
 
Утверждены Программа и Стандарты внутреннего аудита для государственных органов

Утверждены Программа и Стандарты внутреннего аудита для государственных органов
источник информации: russia.mofcom.gov.cn

Вчера премьер-министр Игорь Чудинов подписал постановление правительства об утверждении Программы создания и развития системы внутреннего аудита и Стандартов внутреннего аудита для государственных органов и учреждений Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2