Єдині умови та порядок сертифікації аудиторів України встановлюються Аудиторською палатою України (далі – АПУ) (необхідно підв’язати посилання на Положення про сертифікацію аудиторів)

Право на отримання сертифіката аудитора мають кандидати, які мають повну вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні (не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра), необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права, досвід роботи не менше трьох років поспіль на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит.

Структура знань, якими має володіти кандидат, встановлюється АПУ і складається з аудиту і суміжних з аудитом галузей знань.

Для отримання сертифіката кандидати повинні успішно скласти письмовий кваліфікаційний іспит двох рівнів за програмою, затвердженою АПУ.

Для отримання допуску до сертифікації кандидат подає до Аудиторської палати такі документи:

  • Заяву за встановленою формою.
  • Копію диплома, засвідчену нотаріально або за місцем роботи. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
  • Довідку органів внутрішніх справ про відсутність судимості.
  • Копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи.
  • Документ про плату за проведення сертифікації.
  • Копію першої сторінки паспорта.
  • Згоду на обробку персональних даних.

Розгляд поданих кандидатами документів для підтвердження освіти, досвіду практичної роботи, а також отримання дозволу на участь у кваліфікаційному іспиті здійснюється Комісією з сертифікації та освіти аудиторів АПУ. Секретаріат АПУ повідомляє  кандидата не пізніше ніж за 10 днів до початку іспиту про рішення Комісії, місце,  дату та час проведення  кваліфікаційного іспиту особисто або на адресу, зазначену кандидатом у заяві.

Кваліфікаційний іспит проводиться в АПУ в два етапи:

перший – письмове тестування (або тестування на ПЕОМ) за переліком запитань, затверджених Комісією;

другий – письмове розв'язання ситуаційного завдання. До другого етапу допускаються кандидати, які набрали не менш як 70 балів правильних відповідей за результатами тестування.

Кандидати, екзаменаційні роботи другого етапу яких оцінені;

- у 60 і більше балів, є такими, що склали кваліфікаційний іспит і здобули право на отримання сертифіката аудитора після затвердження протоколу на засіданні АПУ;

- у 59 і менше балів, є такими, що не склали кваліфікаційний іспит.

Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право складати його вдруге на загальних умовах згідно з цим Положенням. Результат успішно складеного першого етапу кваліфікаційного іспиту дійсний упродовж одного року.

Після затвердження на засіданні АПУ протоколу Комісії за результатами складання кваліфікаційного іспиту, Секретаріат АПУ здійснює видачу сертифікатів.

Термін чинності сертифіката – п'ять років.