Сертифікація внутрішнього аудитора є процесом оцінки рівня його професійних знань для виконання покладених на нього завдань внутрішнього аудиту. Сертифікація рівня професійних знань є обов’язковою для членів Гільдії Професійних Внутрішніх аудиторів України (надалі по тексту – ГПВАУ). Процедури сертифікації можуть добровільно застосовуватися і до внутрішніх аудиторів, які не є членами Гільдії.

Сертифікація здійснюється відповідною Комісією ГПВАУ з наступним затвердженням її рішень Вищою Радою ГПВАУ.

Сертифікація проводиться протягом року, щоквартально, у два етапи: перший – тестування, другий – тестування та опис наданої умовної практичної ситуації та співбесіда.

За результатами двох етапів, за умови успішної здачі іспитів, Комісія виносить рішення про видачу здобувачеві Сертифіката внутрішнього аудитора ГПВАУ.

Сертифікат є безстроковим.