Основою Гільдії є місцеві осередки, які створюються відповідно до адміністративно-територіального поділу.

Місцеві осередки:

  • представляють Гільдію у межах території, на яку поширюються їх повноваження;
  • реалізують статутні мету та завдання гільдії;
  • проводять роботу по залученню нових членів;
  • приймають до індивідуальних членів гільдії у випадку делегування їм такого права Вищою Радою Гільдії.