(044) 239–22–52

(068) 931–66–76

office.gildia.kiev.ua@gmail.com

внутрішній аудит

Нагадуємо, що наступне підвищення кваліфікації для аудиторів (сертифікат АПУ) за 20-годинною освітньою програмою “Служба внутрішнього аудиту” відбудеться у листопаді 2021 року (05.11.21, 12.11.21, 19.11.21, 26.11.21 – чотири преші п’ятниці листопада 2021 року).

Лектор Надія Павлова, адвокат, непрактикуючий аудитор, практикуючий внутрішній аудитор, LLM, бакалавр міжнародних відносин, бакалавр обліку та аудиту, керуючий партнер АО «АТТОРНЕЙС», член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України, член Аудиторської палати України, член Національної асоціації адвокатів України.

Реєстрація на захід буде закрита 03.11.2021 року о 19.00. Це останній безкоштовний освітній захід підвищення кваліфікації для членів (сертифікат АПУ) у 2021 році.

Нагадуємо, що протягом 2021 року плата за цей освітній захід тривалістю 20 годин тільки для членів Гільдії не стягується за умови відсутності заборгованості за членськими внесками. Ви можете зробити звірку за заборгованістю за членськими внесками шляхом направлення на електронну пошту Гільдії office.gildia.kiev.ua@gmail.com листа з Вашим ПІБ і номером сертифіката внутрішнього аудитора).

Гільдія принагідно нагадує, що за умови наявності заборгованості за внесками більш аніж два роки станом на 01.01.2022 (тобто борг за внесками за 2020 та 2021 роки або більший період), такі члени будуть виключені. Як наслідок виключення, такі члени втрачають доступ до матеріалів Гільдії, додаткових гарантій захисту та підвищення кваліфікації від Гільдії.

Гільдія нагадує, що згідно п. 5 Розділу 1. Порядку безперервного професійного навчання аудиторів (надалі по тексту – Порядок) мінімальний обсяг, тривалість безперервного професійного навчання аудитора становлять 120 годин протягом трьох років поспіль за накопичувальною системою, але не менше 20 годин на рік.

При цьому має бути забезпечено диференціацію видів безперервного навчання аудиторів. А згідно п. 4 Розділу 2. Порядку обсяг та тривалість проходження безперервного професійного навчання аудиторів шляхом участі у короткострокових заходах визначаються відповідно до фактичної тривалості навчання в годинах, але не більше ніж 20 годин на рік, на підставі підтверджуючих документів. Тобто мінімум підвищення для аудитора на рік це 20 годин короткострокових заходів, а ще 20 годин потрібно добрати або освітніми заходами або можна виконати програми постійного професійного розвитку (Continuing Professional Development – CPD) або здобути вчений ступінь доктора філософії наук за напрямами, визначеними частиною другою статті 19 Закону (у рік отримання).


Водночас слід звернути увагу, що члени Гільдії отримують в межах свого членства (за умови відсутності заборгованості по внескам) 20 годин за освітньою програмою, тобто половину від мінімума підвищення кваліфікації за рік.

Нагадуємо, що професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів, включені до переліку осіб можуть проводити освітні заходи з безперервного професійного навчання аудиторів,- для своїх членів.(див. п. п. 3 п. 1 Розділу ІІІ Порядку безперервного професійного навчання аудиторів). Тобто порядок не допускає підвищення кваліфікації професійною організацією за освітньою програмою не для своїх членів.

Якщо Ви не член Гільдії, ви не можете приймати участь у освітніх програмах, але для Вас доступні короткострокові програми.

Гільдія повідомляє своїх членів про те, що 16.02.2021 року Комісія з атестації вирішила включити до Переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку, професійну організацію аудиторів та/або бухгалтерів ВСЕУКРАЇНСЬКУ ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ГІЛЬДІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ34343388).Відповідне Рішення № 2/5/11 від 16.02.21 р оприлюднено на веб-порталі Регулятора.Гільдія нагадує, що підвищення кваліфікації для аудиторів сертифікат АПУ є прямою вимогою ЗаконуДля ілюстрації використано фото Карпати вражають: неймовірний світанок на горі Піп Іван автор фото Трач Руслан .

Підвищення кваліфікації аудиторів (сертифікат АПУ) вересень 2021

Нагадуємо, що наступне підвищення кваліфікації для аудиторів (сертифікат АПУ) за 20-годинною програмою “Внутрішній аудит: сутність, методологія, організація” відбудеться у вересні 2021 року (03.09.21, 10.09.21, 17.09.21, 24.09.21 – чотири преші п’ятниці вересня 2021 року).

Лектор Надія Павлова, адвокат, непрактикуючий аудитор, практикуючий внутрішній аудитор, LLM, бакалавр міжнародних відносин, бакалавр обліку та аудиту, керуючий партнер АО «АТТОРНЕЙС», член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України, член Аудиторської палати України, член Національної асоціації адвокатів України.

Нагадуємо, що протягом 2021 року плата за це 20 годинне підвищення кваліфікації для членів Гільдії не стягується за умови відсутності заборгованості за членськими внесками.

Ви можете зробити звірку за заборгованістю за членськими внесками шляхом направлення на електронну пошту Гільдії office.gildia.kiev.ua@gmail.com листа з Вашим ПІБ і номером сертифіката внутрішнього аудитора)

Гільдія повідомляє своїх членів про те, що 16.02.2021 року Комісія з атестації вирішила включити до Переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку, професійну організацію аудиторів та/або бухгалтерів ВСЕУКРАЇНСЬКУ ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ГІЛЬДІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ34343388).Відповідне Рішення № 2/5/11 від 16.02.21 р оприлюднено на веб-порталі Регулятора.Гільдія нагадує, що підвищення кваліфікації для аудиторів сертифікат АПУ є прямою вимогою Закону.

ШААС відклав на 01.04.2021 розгляд апеляції Міноборони на рішення ОАСК про поновлення внутрішнього аудитора

18.03.2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд (надалі – ШААС) відклав розгляд справи 640/20284/20 на 01 квітня 2021 року 11 год 20 хвилин.

Розгляд справи було відкладено у звязку з ненаданням Міністерством оборони України інформації про зміну умов оплати праці, яку затребували адвокати незаконно звільненої внутршіньої аудиторки. Спрaва в тому, що приписами законодавчих норм не передбачено будь-яких підстав для зменшення розміру за певних обставин грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, див. п. 49  Постанова КАС ВС від 09.02.2021 по справі № 812/1147/17.

У своїй Постанові від 22.05.2019 р. у справі №572/2429/15‑ц Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду не відступив від застосовуваної правової позиції щодо строків і розміру виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу та застосував ч. 2 ст. 235 КЗпП, відповідно до якої законом не передбачаються будь-які підстави для зменшення розміру середнього заробітку, що підлягає виплаті за весь час вимушеного прогулу.

При цьому Верховний Суд також наголосив, що якщо за період від часу звільнення працівника до часу поновлення його на роботі підприємство здійснювало підвищення розміру тарифних ставок і посадових окладів, то під час обчислення розміру середнього заробітку за час вимушеного прогулу заробітна плата працівника також підлягає коригуванню на коефіцієнт підвищення тарифних ставок і посадових окладів.

Отже затребувана інформація стосується предмету доказування та має бути предметом дослідження в суді апеляційної інстанції.

Безпосередньо в судовому засіданні інтереси позивача представляє адвокат Книш Наталія Ігорівна, відзив на апеляційну скаргу було підготовлено адвокатом Павловою Надією Євгеніївною.

Гільдія також повідомляє, про публікацію Рішення ОАСК по справі № 640/20288/20, яким у абсолютно аналогічному позові, який заявлено з аналогічних підстав, ОАСК відмовив внутршіньому аудитору в поновленні на роботі та стягненні середнього заробітку за час вимушеного прогулу. З прикрістю Констатуємо, що по справі № 640/20288/20 Суд повіністю проігнорував Конституцію України, низку правових позицій Верховного Суду, Рішень ЄСПЛ.

Одначе, право на апеляційне очкарження прогорантовано Конституцією, тому очікуємо на всебічний розгляд порушень норм процесуального права та аналіз неправильного застосування норм матеріального права, вчинених судом першої інстанції,  в Шостому апеляційному адміністартивному суді, куди дуже скоро буде подано апеляційну скаргу.

 

Гільдія вітає послідовність у захисті прав незаконно звільнених аудиторів ДВА Міноборони

Гільдія вже наголошувала, що Міністерство оборони України демонструє суперечливу позицію в судових спорах щодо відновлення порушених прав незаконно звільнених внутрішніх аудиторів ДВА Міноборони. З метою формування єдиної позиції всієї спільноти внутрішніх аудиторів в частині захисту їх прав на працю Гільдія вважає за необхідне звернути увагу зацікавлених осіб на Ухвалу від 27.01.2021 Окружного адміністративного суду м. Києва, якою Суд встановив судовий контроль за негайним виконанням Судового рішення в частині поновлення на роботі та виплаті середнього заробітку за перший місяць.

Що відбулося?

15.12.2020 Міністерство оборони України отримало Рішення Суду від 07.12.2020 по справі №640/20284/20.

14.12.2020 незаконно звільнена аудиторка особисто через пошту звернулася до Міністерства оборони України з заявою  про виконання Рішення від 07.12.2020 року Окружного адміністративного суду міста Києва по справі №640/20284/20.

Разом з даною заявою незаконно звільнена аудиторка надіслала Відповідачу і роздруківку актуальних банківських реквізитів аби Відповідач міг виконати п. 8 Рішення від 07.12.2020 року.

Незаконно звільнена аудиторка також подала Відповідачу разом і з даною заявою і заяву про звільнення з займаної посади за власним бажання у зв’язку з неможливістю працювати в атмосфері психологічного буллінгу.

Відповідач вказані документи отримав 16.12.2020 року.

Отже з 16.12.2020 Відповідач мав всі можливості виконати п. 8 Рішення Суду в частині стягнення середнього заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу у межах суми стягнення за один місяць, з вирахуванням при виплаті встановлених податків і зборів.

Оскільки Міністерство оборони України не допустило негайного виконання рішення Суду в частині зобов`язання Міністерство оборони України поновити незаконно звільнену внутрішню аудиторку на посаді головного спеціаліста відділу аудиту у сфері фінансового забезпечення Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України з 31.07.2020 та в частині стягнення середнього заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу у межах суми стягнення за один місяць, з вирахуванням при виплаті встановлених податків і зборів, позивач була змушена звернутися до Суду з заявою про встановлення судового контролю за виконанням Рішення Суду.

Ухвалою від 27.01.2021 Суд зобов’язав Міністерство оборони України подати звіт про виконання пункту 8 рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.12.2020 по справі №640/20284/20 у строк до 01.03.2021.

Суд також звернув увагу відповідача, що подання апеляційної скарги на рішення суду та подання позивачем заяви про звільнення не звільняє відповідача від обов’язку по виконанню рішення суду в частині, яка допущена до негайного виконання, а саме: в частині зобов`язання Міністерство оборони України поновити незаконно звільнену аудиторку  на посаді головного спеціаліста відділу аудиту у сфері фінансового забезпечення Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України з 31.07.2020 та в частині стягнення середнього заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу у межах суми стягнення за один місяць, з вирахуванням при виплаті встановлених податків і зборів.

Нагадуємо, що 07.12.2020 ОАСК задовольнив перший позов. Рішення винесене на користь внутрішнього аудитора закладає підвалини для впевненості у формуванні єдиної судової практики, яка унеможливить втручання третіх осіб в роботу служби внутрішнього аудиту та засвідчить неприпустимість звільнень внутрішніх аудиторів за надуманими підставами.

Що передувало?

Влітку 2020 року у Департаменті внутрішнього аудиту Міноборони (далі – Департамент) та територіальних управліннях внутрішнього аудиту (далі – територіальні управління) з метою покращення їх роботи відбувалася реорганізація, до якої чинне на той час керівництво Департаменту та територіальних управлінь не залучалося.
Гільдія вже звертала увагу, що реорганізація здійснювалася на підставі сумнівного аналізу оцінки якості ефективності роботи ДВА Міноборони України.

Гільдія повідомляла, що низка членів звернулася з позовами до Окружного адміністративного суду міста Києва за захистом порушеного права.

Станом на поточну дату в суді першої інстанції перебуває ще три позови членів Гільдії про поновлення на роботі та окремо позов про оскарження Директив, якими було здійснено так звану реорганізацію на підставі неіснуючого аналізу оцінки якості ефективності роботи ДВА Міноборои України.

Що таке судовий контроль?

Приписами статей 382–383 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено декілька видів судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах: зобов’язання суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення та, за наслідками розгляду даного звіту, як можливий варіант – накладення штрафу (в сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 2 ст. 382 КАС України); визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень-відповідачем на виконання рішення суду; визнання протиправними рішень, дій або бездіяльності органу виконавчої служби, приватного виконавця.

Повідомлення про направлення програм підвищення кваліфікації на акредитацію

Гільдія повідомляє своїх членів сертифікованих аудиторів, сертифікат АПУ, що 30.11.2020 року було подано на акредитацію дві навчальні програми за таким темами та такою тривалістю відповідно:

  1. Програма «Джерела регулювання внутрішнього аудиту», 8 годин
  2. Програма «Служба внутрішнього аудиту», 20 годин

Посилання на детальний опис кожної з програм вбудовано у назву.

Орієнтовні дати навчання за програмою «Джерела регулювання внутрішнього аудиту»

25 січня 2021 року

22 березня 2021 року

24 травня 2021 року

26 липня 2021 року

27 вересня 2021 року

13 грудня 2021 року

 

Орієнтовні дати навчання за програмою «Служба внутрішнього аудиту»

26, 27, 28 січня 2021 року

23, 24, 25 березня 2021 року

25, 26, 27 травня 2021 року

27, 28, 29 липня 2021 року

28, 29, 30 вересня 2021 року

14, 15, 16 грудня 2021 року

Лектор Надія Павлова. 

Співпраця з Професійна асоціація корпоративного управління – ПАКУ

22.10.2020 на запрошення Професійна асоціація корпоративного управління – ПАКУ в межах програми “Корпоративний секретар” перший віце-президент Гільдії Iryna Pavlova прочитала дві лекції щодо зовнішнього та внутрішнього аудиту відповідно.

Ірина Миколаївна наголосила на тому, що внутрішній аудит є принципово відмінним від зовнішнього.

В частині зовнішнього аудиту, зокрема, було зроблено наголос на меті проведення зовнішнього аудиту, як способу отримати незалежне професійне підтвердження достовірності фінансової звітності підприємства.

Також в ході лекції Ірина Миколаївна зазначила про актуальну проблему отримання підприємствами позитивних висновків за результатами проведення зовнішнього аудиту, за умови, що такі підприємства, попри пряму норму Закону, так і не перейшли на міжнародні стандарти фінансової звітності. Слід нагадати, що порушення правил ведення бухгалтерського обліку унеможливлює позитивний висновок зовнішнього аудиту.

Лектор висвітлила і проблему так званої «трансформації фінансової звітності», похідних ризиків, які, з точки зору внутрішнього аудитора та наглядової ради підприємства, така послуга несе для сталого розвитку підприємства та захисту активів.

В частині внутрішнього аудиту, Ірина Миколаївна наголосила на принципових аспектах використання служби внутрішнього аудиту як ефективного інструменту ідентифікації та управління ризиками. Також лектор висвітлила реальні практичні приклади з життя ефективної роботи служби внутрішнього аудиту в приватному та державному секторах, в тому числі, навела дані щодо зарубіжного досвіду.

Ірина Миколаївна Павлова є першим віце-президентом ВГО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України», представником ВГО ГПВАУ у Громадській раді при Державній податковій службі України, у 2008-2012 рр. була членом Аудиторської палати України за квотою З’їзду аудиторів України.

Навчання внутрішніх аудиторів у жовтні 2020 року

Найближче он-лайн навчання за загальним курсом вібудеться з 05.10.-09.10.2020 року на тему “Внутрішній аудит: сутність, методологія, організація”.

Програма заходу доступна за посиланням.

Навчання буде тривати 25 академічних годин. Всі учасники отримають матеріали на електронну пошту.

Лектор Надія Павлова, адвокат, непрактикуючий аудитор, практикуючий внутрішній аудитор, LLM, бакалавр міжнародних відносин, бакалавр обліку та аудиту, керуючий партнер АО «АТТОРНЕЙС», член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України

Порядок участі у заході та умови оплати

Для реєстрації на навчання Вам потрібно направити на електронну пошту Гільдії office.gildia.kiev.ua@gmail.com надіслати електронний лист з темою навчання, в якому потрібно вказати:

1. ВАШЕ ПІБ
2. Реквізити платника(сплачуєте Ви особисто, чи роботодавець)

Вартість он-лайн навчання 5 000 грн. Якщо Ви просто прослухаєте курс, Вам буде видано документ про те, що Ви прослухали курс.

Якщо Ви хочете стати сертифікованим внутрішнім аудитором, тоді Вам потрібно буде скласти іспит(тест), заповнити анкету, сплатити вступний та членські внески.

Одночасно зі здачею іспиту відбувається і вступ до членів Всеукраїнської громадської організації «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України»:
вступний внесок – 750,00грн.
щорічний членський внесок з 2020 року – 500,00 грн.

Для участі у заході Вам необхідно оплатити вартість навчання до 04.10.2020 включно.

Для проходження іспиту Вам необхідно оплатити вступний та членський внесок до 04.10.2020 включно.

Звертаємо увагу, що навчання не зараховується в підвищення кваліфікації осіб, які мають сертифікат аудитора, виданий Аудиторською палатою України.

Для ілюстарції використано фрактальне зображення.

Все, що відбувається має причинно-наслідковий зв’язок. Все, що відбувається має свій алгоритм та сценарій. Внутрішньому аудитору важливо не тільки знати рівень корпоративної культури організації, банальні речі(правила ведення обліку), внутрішній аудитор має вміти прогнозувати наступні події.

Для цього у загальному курсі так детально розбираємо питання теорії внутрішнього аудиту.

 

Чому і яким чином Гільдія захищає своїх членів?

Бариніна Марина Валеріївна з 23.06.2020 р. тимчасово відсторонена від участі в роботі керівного складу Гільдії з метою уникнення конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням Гільдією свого обов’язку перед членом в частині захисту прав внутрішнього аудитора (п. 3.2.15 та п. 4.6.1.8. Статуту Гільдії).

Справа в тому, що в Департаменті внутрішнього аудиту Міноборони (далі – Департамент) та територіальних управліннях внутрішнього аудиту (далі – територіальні управління) з метою покращення їх роботи відбувається реорганізація, до якої чинне керівництво Департаменту та територіальних управлінь не залучається.

Одночасно загальновідомим є факт того, що вибудована у Міністерстві оборони України система внутрішнього аудиту є однією з найкращих в державі. Вказане підтверджується в тому числі оцінками експертів НАТО (Звіт за результатами експертного аналізу «Самооцінка стану виконання програми розбудови доброчесності» (Building Integrity), надісланому у жовтні 2019 року заступником Генерального секретаря НАТО з операцій Джоном Манза на адресу Уряду та державних органів України (далі — Звіт НАТО).

23.06.2020 Гільдії стало відомо про ситуацію щодо проведення аналізу якості виконання Департаментом та територіальними управліннями завдань, визначених положеннями чинного законодавства України та керівництвом оборонного відомства (далі – аналіз якості). Однак, виникають питання: хто саме, на підставі яких норм права, за чиїм завданням та в межах яких повноважень, а головне – коли і яким чином здійснював цей аналіз.

Зважаючи на факт, що більшість аудиторів державного сектору в своїй роботі орієнтуються на методологію Міністерства фінансів України або на розробки саме Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, було прийнято рішення звернутися до Міноборони з запитами про інформацію в порядку ЗУ «Про доступ до публічної інформації». В першому запиті Гільдія запросила документ, який підтверджує проведення такого налізу.

Важливо зрозуміти природу цього аналізу якості.

Важливо також зрозуміти, чому в країні, де йде війна, раптово виникла потреба реформувати налагоджений інститут внутрішнього аудиту в оборонному відомстві, спираючись на неоприлюднений аналіз якості, в якому, ймовірно, зроблено висновок про неефективність роботи зазначеного інституту. Особливо, за умови, що у відкритому доступі є абсолютно зворотня інформація.

Важливо також зрозуміти, чому всупереч підписаній та оприлюдненій на сайті Мінооборони Декларації внутрішнього аудиту Міністерства оборони України в роботу Департаменту втручаються сторонні особи. Вказане ставить під сумнів дотримання державним органом гарантій незалежності внутрішніх аудиторів. Така ситуація ручного, не передбаченого законом, втручання в роботу Департаменту внутрішнього аудиту сторонніх осіб створює класичні передумови для розквіту корупції.

Важливо також зрозуміти, що відсутність адекватних, логічних та ключове – законних відповідей на ці запитання призведе не тільки до руйнування ефективного інструменту запобігання і виявлення корупції в Міноборони, але й демотивує багатьох внутрішніх аудиторів державного сектору, які отримають сигнал, що вони не є захищеними, не є незалежним, що їх робота не потрібна. Прямим наслідком такої ситуації стане відкат системи державного внутрішнього фінансового контролю в державному секторі на 7 років назад.

 

Навчання внутрішніх аудиторів у липні 2020

Найближче онлайн навчання відбудеться з 06.07.2020. по 10.07.2020 року за програмою «Внутрішній аудит: сутність, методологія, організація».

Навчання буде тривати 25 академічних годин. Всі учасники отримають матеріали на електронну пошту. Прошграма заходу доступна заходу доступна за посиланням ВА . Програма липень 2020.

Лектор Надія Павлова, адвокат, непрактикуючий аудитор, практикуючий внутрішній аудитор, LLM, бакалавр міжнародних відносин, бакалавр обліку та аудиту, керуючий партнер АО «АТТОРНЕЙС», член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України

Порядок участі у заході та умови оплати

Для реєстрації на навчання Вам потрібно направити на електронну пошту Гільдії office.gildia.kiev.ua@gmail.com надіслати електронний лист з темою навчання, в якому потрібно вказати:

1. ВАШЕ ПІБ
2. Реквізити платника(сплачуєте Ви особисто, чи роботодавець)
Вартість он-лайн навчання 5 000 грн. Якщо Ви просто прослухаєте курс, Вам буде видано документ про те, що Ви прослухали курс.

Якщо Ви хочете стати сертифікованим внутрішнім аудитором, тоді Вам потрібно буде скласти іспит(тест), заповнити анкету, сплатити вступний та членські внески.

Одночасно зі здачею іспиту відбувається і вступ до членів Всеукраїнської громадської організації «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України»:
вступний внесок – 750,00грн.
щорічний членський внесок з 2020 року – 500,00 грн.

Для участі у заході Вам необхідно оплатити вартість навчання до 03.07.2020 включно.

Для проходження іспиту Вам необхідно оплатити вступний та членський внесок до 03.07.2020 включно.

Звертаємо увагу, що навчання не зараховується в підвищення кваліфікації осіб, які мають сертифікат аудитора, виданий Аудиторською палатою України.

Пентагон зробив бухгалтерських коригувань на суму 35 трильйонів долл США

Гільдія публікує переклад новинарної статті “Пентагон зробив бухгалтерських коригувань на суму 35 трильйонів долл США “

Переклад статті розміщується з метою висвітлення актуальних світових трендів фінансового контролю у оборонному секторі.

Пентагон зробив бухгалтерських коригувань на суму 35 трильйонів долл США

Тільки за минулий рік Пентагон вніс з коригувань в бухгалтерську звітність на суму 35 трильйонів доларів – що в цілому більше, ніж коригування за всією економікою США. Такі коригування підкреслюють постійні труднощі Міністерства оборони щодо балансування своєї бухгалтерії.

Останні коригування піднялися  з 30,7 трлн дол. США у 2018 р. та 29 трлн. Долл. США у 2017 р., Коригування за перший рік були зроблені у відповідності до розрахунків Пентагону та законів щодо бухгалтерського обліку.

Ця цифра зменшує видатки на оборону на 738 мільярдів доларів в останньому бюджеті США. План витрат включає найдорожчі системи озброєння в світі, включаючи реактиву F-35, а також нові авіаносці, есмінці та підводні човни.

“В межах цих 30 трильйонів доларів багато подвійного, потрійного та чотириразового підрахунку тих самих грошей, які були перенесені між рахунками”, – сказав Тод Гаррісон, експерт з бюджету Пентагону Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Міністерство оборони визнало, що не вдалося провести перший в історії аудит у 2018 році, а потім знову минулого року, коли було переглянуто  2,7 трлн дол. активів та 2,6 трлн дол.  зобов’язань. Хоча аудитори не знайшли жодних доказів шахрайства під час огляду фінансів, необхідних Конгресу, вони позначили список проблем, включаючи коригування бухгалтерського обліку.

Раніше повідомлялося, що Пентагон витратив майже 1 мільярд доларів на аудит, який провалився

Хоча це привертає мізерну увагу громадськості порівняно з авіаударами, розгортанням військ, статистикою сексуальних нападів чи основними програмами озброєння, надійність фінансової звітності Пентагону є свідченням того, наскільки ефективно військо керує своїми ресурсами, враховуючи, що отримує понад половину дискреційних внутрішніх витрат.

Військові служби щомісяця та щоквартально вносять корективи, деякі автоматичні та деякі вручну, і ці дії консолідуються первинною службою фінансів та бухгалтерського обліку Пентагону та подаються до казначейства.

За підсумками даних, представлених представником Джекі Шпієром, який попросив Управління звітності провести розслідування, було здійснено 546 433 коригування у 2017 році та 562 568 у 2018 році. Агентство з охорони праці опублікує звіт з цього приводу в середу після перегляду понад 200 000 коригувань у четвертому кварталі 2018 року на загальну суму 15 трильйонів доларів.

“Неслухняне ведення записів”

“Комбіновані помилки, скорочення та неохайний облік бухгалтерів – це суми, які  майже в 1,5 рази більше, ніж розмір економіки США”, – заявив Каліфорнійський демократ Шпієр. Звіт показує, що ПентаПросмотреть (откроется в новом окне)гон «використовує коригування бухгалтерського обліку, як підрядник фарбу. Їх пріоритет – зробити ситуацію керованою, а не вирішити основну проблему », – сказала вона.

Марк Істон, заступник головного фінансового директора Міністерства оборони, написав до  Рахункової Палати США, що у відповідь на його аудит департамент “активно розробляє стратегії” для зменшення коригувань бухгалтерського обліку.

Представник Пентагону Крістофер Шервуд сказав, що “щорічно Міністерство фінансів здійснює фінансову діяльність на сотні мільярдів доларів, а коригування бухгалтерського обліку іноді використовується для обліку діяльності в наших системах фінансової звітності через відсутність можливостей системи або інтерфейсів”.

Багато з цих старих систем “були розроблені без урахування діючих стандартів фінансового обліку”, – сказав Шервуд. Найважливішим для аудитора є те, чи коригування “належним чином підтримується”, оскільки “правильно підтримувані коригування забезпечують точність значень фінансової звітності. Ми досягли значних успіхів у зменшенні кількості та вартості доларів непідтримуваних коригувань відповідно на понад 30% та 70% », – сказав він.

Як приклад того, як цифри  примножуються, Шервуд зазначив, що визнання 800 мільйонів доларів США за рахунок підрядника в раніше незаписаних платежах “вимагає декількох коригувань бухгалтерського обліку, які можуть становити від 0 до понад 5 мільярдів доларів” в русі між рахунками.

Документація відсутня

Рахункова палата США підрахувала на основі вибірки, що принаймні 96% з 181 947 автоматичних коригувань, внесених у четвертому кварталі фінансового періоду 2018 року, «не мали відповідної документації».

“Зрозуміло, це означає, що Міністерство оборони США  вносило корективи в бухгалтерські записи, не маючи документації для підтвердження потреби або суми для коригування”, – сказала Дврена Аллен, прес-секретар генерального інспектора Пентагону. “Розмір та обсяг непідтримуваних(непідтверджених – прим.) коригувань викликає глибоку стурбованість, оскільки це засвідчує  поганий внутрішній контроль та відсутність цілісності фінансових даних”.

Хоча Міністерство оборони не могло “адекватно підтримувати всі корективи бухгалтерського обліку, це не означає, що вони були неточними або помилковими”, – сказав Аллен. Але “оскільки Міністерство оборони не могло надати підтримки, аудитори не могли зробити висновки щодо коригувань”.

Планові дати навчання внутрішніх аудиторів в 2020 році

Планові дати навчання внутрішніх аудиторів в 2020 році

Лютий                       17-21.02.2020 р.

Березень                   16-20.03.2020 р.

Квітень                     13-17.04.2020 р.

Травень                    18-22.05.2020 р.

Червень                    22-26.06.2020 р.

Липень                      13-17.07.2020 р.

Вересень                   21-25.09.2020 р.

Жовтень                   19-23.10.2020 р.

Листопад                  16-20.11.2020 р.

Грудень                    14-18.12.2020 р.

У вказані дати навчання буде проводитися за такою Програма навчання Внутрішній аудит 2020

Вартість навчання з іспитом 6 000,00 грн.

 

Одночасно зі здачею іспиту відбувається і вступ до членів Всеукраїнської громадської організації «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України»:

вступний внесок – 750,00грн.

щорічний членський внесок з 2020 року  – 500,00 грн.


Навчання внутрішній аудит 17.02.2020-21.02.2020

З 17.02.2020  по 21.02.2020 Гільдія проводить навчання для внутрішніх аудиторів.

Якщо Ви давно хотіли розібратися в усіх хитросплетіннях внутрішнього аудиту, комплаєнсу, антикорупційного законодавства, упередженні шахрайства та документуванні результатів внутрішніх перевірок як у приватному так і у державному секторі, будемо Вам раді.

Звертаємо Вашу увагу, що програма навчання оновилась та доступна за Програма навчання внутрішній аудит перше півріччя2020

Тривалість навчання 5 днів, адже курс триває 40 академічних годин.

Час проведення з 17.02.2020 -20.12.2019 з 09:30-17:00 з перервою на обід і каву.

 

Місце проведення 02141, и. Київ, вул. Лариси Руденко, 6а, офіс 642. Метро Позняки БЦ «Колізей».

Всі учасники отримають за результатами семінару розсилку на електронну пошту: презентацію та примірник «Національний Кодекс професійної етики та стандарти практики професійних внутрішніх аудиторів України».

Питання учасники заходу можуть надсилати на пошту Гільдії office.gildia.kiev.ua@gmail.com до 16:00 13.02.2020.

Гільдія нагадує, що ОСНАД поки ще не затвредив порядок підвищення кваліфікації аудиторів.

Звертаємо увагу, що навчання не зараховується в підвищення кваліфікації осіб, які мають сертифікат аудитора, виданий Аудиторською палатою України.

За результатами навчання учасники здають тести. За умови позитивного результату, слухачі отримують сертифікат внутрішнього аудитора.

 

Вартість навчання з іспитом 6 000,00 грн.

 

Одночасно зі здачею іспиту відбувається і вступ до членів Всеукраїнської громадської організації «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України»:

 

вступний внесок – 750,00грн.

щорічний членський внесок з 2020 року  – 500,00 грн.

 

Лектор: Надія Павлова, адвокат, непрактикуючий аудитор, непрактикуючий внутрішній аудитор, LLM, бакалавр міжнародних відносин, бакалавр обліку та аудиту, керуючий партнер АО «АТТОРНЕЙС», член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України

 

Порядок реєстрації у заході

Для реєстрації Вам необхідно надіслати листа на електронну пошту Гільдії office.gildia.kiev.ua@gmail.com  з зазначенням Вашого ПІБ та, за наявності, номеру сертифікат внутрішнього аудитора.  Ми відправимо Вам відповідно рахунок на оплату.

Якщо Ви працюєте у приватній установі та  хочете прийняти участь у заході як співробітник приватної установи просимо Вас вказати це в листі та додатково до Вашого ПІБ.

Якщо Ви працюєте у бюджетній установі та хочете прийняти участь у заході як співробітник бюджетної установи з відповідним бюджетним фінансуванням, просимо Вас вказати це в листі та надіслати ще реквізити установи-платника та код ДК аби ми могли завчасно скласти документи.