Сертифікація внутрішнього аудитора є процесом оцінки рівня його професійних знань для виконання покладених на нього завдань внутрішнього аудиту. Сертифікація рівня професійних знань є обов’язковою для членів Гільдії Професійних Внутрішніх аудиторів України (надалі по тексту – ГПВАУ). Процедури сертифікації можуть добровільно застосовуватися і до внутрішніх аудиторів, які не є членами Гільдії.

Сертифікація здійснюється відповідною Комісією ГПВАУ з наступним затвердженням її рішень Вищою Радою ГПВАУ. Ось лінк на мінімальну програму, яку має прослухати та за підсумками освоєння якої має скласти іспит кандидат.

За результатами, за умови успішної здачі іспитів, Комісія виносить рішення про видачу здобувачеві Сертифіката внутрішнього аудитора ГПВАУ.

Сертифікат є безстроковим.

Звертаємо Вашу увагу на деякі юридичні тонкощі щодо порядку підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів.

По-перше, Гільдія є неприбутковою громадською організацією ,метою діяльності якої є, в тому числі, розвиток внутрішнього аудиту в Україні. Гільдія не є навчальним закладом, відповідно Гільдія не може надавати освітянські послуги.

По-друге, статтею 10 ЗУ «Про освіту» чітко передбачено складники системи освіти та рівні освіти.  Удосконалення професійної компетенції посадової особи не відноситься до сфери регулювання ЗУ «Про освіту».

По-третє, на сьогодні Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі – Класифікатор), містить такі коди професій як:

«241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку….”, до якого включено професію аудитор (підкод 2411.2);»

Професія внутрішній аудитор у класифікаторі відсутня.

Згідно п. ч. 1 с.1  ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» аудитор – фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Дія ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» не розповсюджується на внутрішній аудит в силу частини 2 ст. 2 цього Закону.

Відтак поняття аудитор на внутрішній аудитор з точки зору права не є тотожними.

Міжнародний стандарт аудиту 610 “Використання роботи внутрішніх аудиторів” є обов’язковим для застосування саме аудиторами, а не внутрішніми аудиторами.

В Україні відсутній, на превеликий жаль, ЗУ «Про внутрішній аудит». Вказаний фах регулюється алогічно та не системно нормами Законів і підзаконними актам (для прикладу ЗУ «Про акціонерні товариства» та Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені, Наказом Міністерства фінансів України 04.10.2011  N 1247, Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за N 1219/19957, останні є обов’язковими для застосування саме в державному секторі).

Підвищення фахової кваліфікації внутрішнього аудитора не є об’єктом ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Разом з тим законодавство України допускає можливість підвищення кваліфікації професійними організаціями. Така модель повністю відповідає західній моделі врядуванням професії(ACCA, CIA, CFE). Аналогічна модель використовується Національною асоціацією адвокатів України.

Згідно п. 3.2.1 Статуту Гільдії Гільдія проводить тестування знань та забезпечує щорічне підвищення кваліфікації. Також саме Гільдія, у випадку вашого членства в ній та відсутності заборгованості по членським внескам, забезпечує захист ваших прав у випадку претензій до Вас щодо неналежної компетенції.